Weiter zum Inhalt
©  Foto:

Fugletur i Gulstav Mose og Tryggelev Nor

Fugleværnsfonden afholder fugleture ved Gulstav Mose og Tryggelev Nor

Gulstav Mose - Åbent Tårn

Søndag 5. marts kl. 10 - 12

Kom med på fugletur i Fugleværnsfondens naturreservat Gulstav Mose. Selvom det er vinter, kan der stadig kigges på fugle. Er der åbent vand, har vi besøg af vintergæsterne fra nord. Her kan bl.a. nævnes bjergand, spidsand og lille skallesluger. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.

Det er gratis at deltage i fugleturen og tilmelding er ikke nødvendig.

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Tryggelev Nor - Åbent Tårn

Søndag 5. marts kl. 13 - 15

Selvom det er vinter, så kan der stadig kigges fugle i de tre sammenhængende nor. Er der åbent vand, har vi besøg af vintergæsterne fra nord. Her kan bl.a. nævnes bjergand, spidsand og lille skallesluger. På havet ud for ses ofte store flokke af ederfugle, samt mindre flokke af sortænder og fløjlsænder. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.

Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, Humble.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Share your moments: