©  Foto:

Geopark: Tryggelev Nor og Nørreballe Nor

Tidligere lavtliggende landområder, der blev oversvømmet under den holocæne havstigning.

Nørreballe Nor var muligvis tidligere et lavtliggende terræn opfyldt af dødis, hvorfra smeltevand skabte en rende ud mod det nuværende Tryggelev Nor.

Området er i dag inddæmmet og består mest med lave enge og vådområder - dog er der via et rør gennem dæmningen genetableret en vis forbindelse til havet.

Flere mindre hat-bakker grænser op til området.